مرکز اسناد انقلاب اسلامی سندی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ را منتشر کرد.
بازديد رجال سياسی و مذهبی از تابلوهای نقاشی محمد كمال الملك در منزل وی.
لباس عروسی ثریا همسر دوم شاه بیش از ۳۰ کیلوگرم بود تا جایی که او نمی‌توانست به راحتی حرکت کند. در طراحی آن لباس، از ۲۰ متر ابریشم سفید و جواهراتی همچون طلا استفاده شده بود.
۱۹۶ سال پیش در چنین روزی، معاده ننگین ایران و روس موسوم به «عهدنامه ترکمانچای» به امضای نمایندگان دو کشور رسید. سندی از بی‌کفایتی قاجاریه که نسخه آن هنوز هم موجود است.
ناصرالدین شاه قاجار، فرزند محمدشاه، چهارمین پادشاه سلسله قاجاریه می باشد که نزدیک به 50 سال سلطنت نمود. دوران پادشاهی وی یکی از پروفرازنشیب ترین دوران سلطنت قاجاریه محسوب می شود.
اولین شخصی که درتاریخ جریمه شد فردی بنام کریستوف بود که به علت سرعت12کیلومتر درساعت(سرعت معمول3کیلومتر برساعت بود)جریمه شد !پلیس با دوچرخه به او رسید و جریمه اش کرد
کاخ شهرستانک یا کاخ ناصرالدین شاهی شهرستانک، کاخی مربوط به دورهٔ قاجار در روستای شهرستانک در استان البرز است.
عکس یادگاری فرح پهلوی در جشن هنر شیراز با یک کره الاغ
در سفر یک هفته‌ای محمد رضا پهلوی و فرح دیبا به آمریکا،ژاکلین کندی همسر جان اف کندی رئیس‌جمهور وقت آمریکا به همراه فرح دیبا در پارک کاخ سفید در حال گردش .
پزشک و جهانگرد آلمانی بیش از سه قرن پیش به ایران آمد. او زبان‌های فارسی و ترکی (زبان مادری پادشاهان صفوی) را آموخت. وی حدود پنج سال در ایران بود و پس از خروج از کشورمان مشاهدات خود را در کتابی پنج جلدی به تحریر در آورد.
صفحه  از ۹۵